Kitchen where momentum was recorded

Kitchen where I recorded Momentum